Milieu & Techniek

Milieu een punt van aandacht

Het milieu is steeds vaker een punt van aandacht bij het onderzoek dat uitgevoerd wordt in geval van een schadeclaim. Milieuproblemen kunnen zich op vele manieren openbaren. Clausules met betrekking tot het milieu worden terecht opgenomen in de verschillende bestaande verzekeringspolissen, zoals daar zijn de MSV, de CAR als ook een aansprakelijkheids- en/of brandpolis.

Milieuvraag in goede handen

Een milieuvraag is bij Q&S Experts in goede handen. Q&S Experts beschikt over gedegen kennis van zowel de meest recente milieuwetgeving als van de hedendaags gehanteerde technieken.

De Q&S experts zijn getraind in het tot een minimum beperken van de gevolgen van een milieugerelateerde calamiteit of een lopend milieuprobleem. Hun deskundigheid en jarenlange ervaring op dit gebied wordt eveneens ingezet in geval van asbest- en agrarische vraagstukken. Eén van de experts is gecertificeerd deskundig toezichthouder asbestverwijdering (DTA).

Indien noodzakelijk, maakt Q&S Experts gebruik van haar netwerk van bodemsaneringbedrijven en milieukundige adviesbureaus. Deze professionele aanpak garandeert de juiste begeleiding van alle betrokken partijen.

Milieu

Milieu & Techniek

Milieu

Milieu & Techniek

Contactpersoon en expert voor milieu en techniek vraagstukken

André Warnaar re AVB/AVP/WAM

Tel: +31 (0)30-2142095
Fax: +31 (0)30-2142091
Mobiel: 06-10527261
E-mail: warnaar@qands.eu

Milieukundige (HBO), DTA-a lid van de Vereniging van Milieukundigen.
Specifieke kennis van aansprakelijkheid en varia schaden. Forensisch onderzoek.
Productspecialist voor kunstgras- en milieuschaden.

Expert sinds 1997.
Voordien werkzaam bij de rijksoverheid en Verzekeringsmaatschappij.