Milieuschade

Milieuschade vergt een specifieke en deskundige aanpak en betreft één van de specialismen van de Q&S organisatie.

De Q&S Experts beschikken over gedegen kennis van zowel de milieuwetgeving, de milieuhygiëne en de meest recente milieutechnieken. De Q&S organisatie neemt direct actie en is er op gericht praktische oplossingen te initiëren om de gevolgen van milieugerelateerde calamiteiten of een geopenbaard milieuprobleem te beperken. Tevens is Q&S Experts BV ervaren op het gebied van asbest en agrarische vraagstukken.

Q&S Experts BV beschikt over een netwerk van bodemsaneringsbedrijven en milieudeskundige adviesbureaus. Deze aanpak garandeert een multidisciplinaire aanpak met maximaal schadebeperkend effect.

Q&S Experts BV beschikt over de volgende specialismen:

  • Petrochemische industrie
  • Tankerparken
  • Bodemsanering
  • Asbest
  • Agrarische sector

Milieu & Techniek

Afbeelding petrochemie

afb-vervuiling

Contactpersoon

Andre H Warnaar, NIVRE-re
Milieuschade-expert

Tel: +31 (0)30-2142095
Fax: +31 (0)30-2142091
Mobiel: +31 (0)610527261
E-mail: warnaar@qands.eu
Linkedin: André H Warnaar
Twitter: @milieuschade