Werktuigbouwkundige /elektrotechnische schades

De behandeling van werktuigbouwkundige en elektrotechnische schades behoort tot de deskundigheid van Q&S Experts BV. De zaken worden behandeld in het kader van CAR-, machinebreuk-, montage- en werkmaterieelverzekeringen. Waar nodig worden de herstelprocessen gemonitord.

Q&S Experts BV heeft ruime ervaring op het gebied van productaansprakelijkheid. Ook het voorkomen, beperken en vaststellen van de uiteindelijke bedrijfsschade behoort tot de disciplines van de Q&S Experts.

Q&S Experts beschikt over onder meer de volgende specialismen:

  • Energiecentrales
  • Zonnestroominstallaties
  • (Riool-) Waterzuiveringsinstallaties
  • Windturbines
  • (Chemische) Procestechnologie
  • Petrochemie

Petrochemische industrie

afb01

Techniek

afb_zonnenpanelen

Contactpersoon

ing. Sven B Hermes, NIVRE-re

Tel: +31 (0)30-2142096
Mobiel: +31 (0)610526958
E-mail: hermes@qands.eu
Linkedin: Sven B. Hermes