Werktuigbouw

Werktuigbouwkundige en elektrotechnische schades

Q&S Experts zijn deskundig en beschikken over ruime ervaring in de behandeling van werktuigbouwkundige en elektrotechnische schades in binnen- en buitenland. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schades onder CAR-, machinebreuk-, montage- en werkmaterieel verzekeringen. Zij zien het als hun taak een gedegen onderzoek te verrichten naar de oorzaak, omstandigheden en omvang van schades.

Ook het beperken van schade en het zoeken naar technisch verantwoorde en economisch aantrekkelijke herstelmethoden maakt onlosmakelijk deel uit van hun werkzaamheden. Q&S Experts BV monitort herstelprocessen bij omvangrijke schades.

Vaststellen van de uiteindelijke bedrijfsschade

Voorts is deskundigheid op het gebied van (product-)aansprakelijkheid in ruime mate voorhanden. Ook het voorkomen en beperken van bedrijfsschade en het vaststellen van de uiteindelijke bedrijfsschade behoort tot de disciplines van Q&S Experts.

Opdrachtgevers betreffen nationale en internationale technische verzekeraars, vaak via bemiddeling van makelaars en de reguliere tussenpersonen.

Werktuigbouw

Technische tekening